ISACON Karnataka Conferences

Year Venue Org Chairperson Org Secretary Scientific Chairperson
2021 Virtual Dr. Chandrashekarappa K Dr. Shivakumar MC Dr. Ravindra GL
2020 Virtual Dr. Vijayanand S Dr. Sriganesh K Dr. Balabhaskar S
2019 Bengaluru (ISACON) Dr. S B Gangadhar Dr. Vijayanand S Dr. Nethra S S
2018 Davangere Dr. Ravi R / Dr. Arunkumar Ajappa Dr. Prabhu BG Dr. Ravishankar
2017 Ballari Dr. Srinivasalu D Dr. Bala Bhaskar Dr. Bala Subramanya
2016 Belagavi (SZ) Dr. Dhorigol M G Dr. Manjunath Patil Dr. Vandana Gogte
2015 Bagalkot Dr. Prakashappa Dr. Ramesh Koppal Dr. Uday Ambi
2014 Dharwad Dr. Shyam Sundar Kamath Dr. Raghavendra Rao Dr. Harihar Hegde
2013 Bengaluru Dr. Sahajananda H Dr. Rangalakshmi S Dr. Sahajananda H
2012 Mangaluru Dr. Raveendra U S Dr. Mallikarjun A V Dr. Padmanabha / Dr. Sripada
2011 Bengaluru (SAARC) Dr. Parameshwara G / Dr. P F Kotur Dr. Harsoor SS Dr. Umamaheswara Rao
2010 Kolar Dr. Chandrappa MH Dr. Somashekaram P Dr. Ravi M
2009 Tumkur Dr. Brinda & Dr. Premkumar Dr. Paramesh Dr. Gangadhar S B
2008 Mangaluru (SZ) Dr. Barbara Coelho Dr. Madhusudan Upadya Dr. Ambareesha
2007 Bengaluru Dr. GS Umamaheswara Rao Dr. Bhadrinarayan V Dr. Ramesh VJ
2006 Mysuru (ISACON) Dr. Nagalakshmi NV / Dr. Sheela S Rao Dr. Vishwanthan P N Dr. Venkatesh GS / Dr. Sudha Prasad
2005 Davangere Dr. Mallikarjun D Dr. Manjunath Jajoor Dr. Chidanandaswamy MN
2004 Mandya Dr. Radha MK Dr. Sudhakar T Dr. Kempachar
2003 Ballari Dr. Harsoor SS Dr. B Devanand Dr. Gurudatt CL
2002 Shimoga Dr. Rajani Pai Dr. Ravindra L Dr. Ravindra L
2001 Mysuru (SZ) Dr. Vishwanthan P N Dr. Ushadevi R Dr. Sudha Prasad
2000 Mangaluru Dr. TA Koshy Dr. Madhusudan Upadhya Dr. Barbara Coelho